Khwabon Ki Tabeer In Urdu

jeemsayttaytaypaybayalif
rayzaalddaldalkhayhaychay
zoadsoadsheenseenzzayzayrray
kaafqaaffayghainaeinzoaytoay
yehhhaywownoonmeemlaamgaaf

Khwabon ki tabeer in urdu

khwabon-ki-tabeer-2015

Khwabon Ki Tabeer in urdu,